Apprentice / Master

In ons Apprentice/Master project koppelen we vers afgestudeerde kunstenaars in groepjes aan gerenommeerde kunstenaars. Ze komen regelmatig samen en wisselen ideeën en ervaringen uit. Deze samenwerking resulteert in groepsexposities bij Kunstpodium T of een van de gastlocaties. Zo ondersteunen én motiveren we net afgestudeerde kunstenaars bij de start van hun carrière.

FAQ

 • Waarom dit programma?

  Tijdens residenties of werkperiodes staat bijna altijd de individuele ontwikkeling van de kunstenaar centraal. Samen werken en leren komt na de academie weinig voor, terwijl dit juist zo vruchtbaar is. De kracht van ons programma is de community. Dat maakt het project uniek binnen Nederland. We bieden een veilige en laagdrempelige omgeving waarin kunstenaars met elkaar en het veld in gesprek gaan over alle facetten van het vak. De uitwisseling van kennis tussen startende en ervaren kunstenaars is de drijvende kracht van het programma. De deelnemers leren niet alleen mét elkaar, maar ook ván elkaar. Wij faciliteren ruimte voor onderzoek en experiment, geven vertrouwen, motiveren en ondersteunen de artistieke en professionele ontwikkeling.

 • Is er een winnaar?

  Elk seizoen sluiten we af met de expositie Season Highlights: een selectie van vier groepen Apprentices, deze keer zonder hun Master. Hieraan gekoppeld is de feestelijke uitreiking van de Jan Naaijkensprijs door een onafhankelijke jury. Deze prijs werd in het leven geroepen door het Noordbrabants Genootschap en is sinds 2014 verbonden aan ons Apprentice/Master project. 

 • Hoe verloopt het seizoen?

  Het programma start met een kick-off in september, waarin alle kunstenaars vijf dagen op pad gaan met Kunstpodium T. Zo leren de deelonemers elkaar kennen terwijl wij ze onderdompelen in het professionele veld. We zijn te gast bij zo’n twintig locaties. We bezoeken bijvoorbeeld Make Eindhoven, EKWC (Oisterwijk), SEA Foundation, Pennings Foundation, Het Noordbrabants Museum, Van Abbemuseum, MU, De Fabriek Eindhoven en Park (Tilburg). Ook een vast onderdeel van de kick-off is een bezoek aan de Yearmaster en relevante plekken uit diens netwerk. 

  Na de kick-off krijgen de deelnemers de groepsindeling te horen. Vanaf dat moment krijgen ze de regie over hun eigen traject. De groepen bepalen samen de vorm, intensiteit en frequentie van hun samenwerking. We hebben inmiddels allerlei varianten zien passeren: atelierbezoeken, gezamenlijke residenties, leesclubs, debatten, excursies naar tentoonstellingen of beurzen, collectieve werkperiodes, informele ontmoetingen en gezellige etentjes. Samen met de Yearmaster monitoren en begeleiden wij het traject en sturen bij waar nodig. Tussen september en januari zijn er twee communitydagen, waarop we alle deelnemers samenbrengen om ervaringen uit te wisselen.

 • Welke Masters zijn er dit jaar?

  De Masters van het huidige seizoen (2023/2024) zijn: Filip Vervaet, Henk Visch, Karina Beumer, Maaike Kramer, Maartje Korstanje, Maika Garnica, Ralf Kokke, Ricardo van Eyk en duo Nicole Driessens & Ivo van den Baar.

Buiten de context van een academie je werk tentoonstellen

"Apprentice/Master was de eerste serieuze mogelijkheid om buiten de context van een academie mijn werk tentoon te stellen. Het zette de verhoudingen tussen mijn werk en de wereld daarbuiten voor het eerst op scherp.” 

- Vera Gulikers
Yearmaster 23/24 (Apprentice 13/14, winnaar Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2017)

 • Hoe wordt/worden de Yearmaster(s) gekozen?

  De Yearmasters worden geselecteerd uit een longlist. Deze wordt opgesteld door voormalige (Year)masters en Kunstpodium T. Onze directie en bestuursleden maken de uiteindelijke keuze. Ideale Yearmasters zijn vooraanstaande professionals die hun artistieke en professionele sporen verdiend hebben en daarmee een voorbeeld zijn voor de startende kunstenaars. Ook extern zijn de Yearmasters belangrijke ambassadeurs. Een Yearmaster heeft daarnaast een relevant netwerk dat aansluit bij de wensen, uitdagingen en belevingswereld van de startende kunstenaars. Over de seizoenen heen streven we naar diversiteit in gender, afkomst, discipline en thematiek.  Als een kandidaat in het verleden al eens Master geweest is, zien we dat vanuit onze visie als een meerwaarde; we geven ze graag de kans om in de rol van Yearmaster verder te groeien. 

 • Wat is de rol van de Yearmaster(s)?

  Door ieder seizoen een nieuwe Yearmaster uit te nodigen als gastcurator, verrijken we het programma telkens met nieuwe inzichten en een groeiend netwerk. De Yearmaster speelt een belangrijke rol bij de selectie van de deelnemers, het cureren van de groepen en het uitnodigen en koppelen van de Masters. Gedurende het seizoen ziet de Yearmaster toe op de begeleiding van en door de Masters en monitort de groepsprocessen. 

 • Kan ik me ook aanmelden als ik geen fine art opleiding heb gedaan?

  Het korte antwoord is: ja! We realiseren ons dat artistieke kaders vervagen en dat niet iedereen de kans heeft om aan een kunstacademie te studeren. Daarom zijn naast afgestudeerde fine art studenten ook afgestudeerden van andere studierichtingen welkom (mits autonoom ingestoken). De open call wordt ook steeds breder verspreid om autodidacten te bereiken. We zijn continu op zoek naar kansen om nog inclusiever te werven. 

 • Hoe vinden we onze deelnemers?

  Jaarlijks ontvangen we zo’n negentig inzendingen: hiervan worden ongeveer veertig kunstenaars geselecteerd. Elk jaar werven we nieuwe deelnemers via een open call. Daarvoor werken we samen met kunstacademies en organisaties binnen een straal van 140 kilometer rondom Tilburg. Binnen deze straal vallen ook de academies van Gent, Brussel, Antwerpen, Hasselt en Düsseldorf. Dankzij deze reikwijdte blijft de reisafstand voor de deelnemers haalbaar en is het netwerk later goed te onderhouden. Dit vergroot de betrokkenheid van de deelnemers. Aanmelden gebeurt tijdens het afstudeerjaar. Het seizoen start in september (na het afstuderen).

 • Waarom dit programma?

  Tijdens residenties of werkperiodes staat bijna altijd de individuele ontwikkeling van de kunstenaar centraal. Samen werken en leren komt na de academie weinig voor, terwijl dit juist zo vruchtbaar is. De kracht van ons programma is de community. Dat maakt het project uniek binnen Nederland. We bieden een veilige en laagdrempelige omgeving waarin kunstenaars met elkaar en het veld in gesprek gaan over alle facetten van het vak. De uitwisseling van kennis tussen startende en ervaren kunstenaars is de drijvende kracht van het programma. De deelnemers leren niet alleen mét elkaar, maar ook ván elkaar. Wij faciliteren ruimte voor onderzoek en experiment, geven vertrouwen, motiveren en ondersteunen de artistieke en professionele ontwikkeling.