Privacystatement

Kunstpodium T heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan. Hieronder wordt beschreven hoe wij met uw privacygevoelige gegevens omgaan.

Cookies
Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens worden verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van de website te bevorderen. Dit gebeurt door middel van cookies. 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc, tablet, mobiel of ander device worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Wanneer u deze website op een later tijdstip opnieuw bezoekt, controleert de website of er op uw computer een cookie aanwezig is. Op deze manier kunnen wij u bij een volgend bezoek herkennen. U bent niet direct persoonlijk identificeerbaar aan de hand van de cookie.
Naast de cookies die door ons worden geplaatst kunnen ook cookies worden geplaatst door software van derden. Denkt u hierbij aan cookies van Google voor Google Analytics of andere leveranciers. Die software wordt gebruikt voor analyse van het dataverkeer.
De cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • het analyseren van het gebruik van de websites;
  • het verzamelen van gegevens met betrekking van uw bezoekgedrag.

Cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen in uw browserinstellingen. U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies meer op uw computer worden geplaatst. In dat geval kan het zijn dat niet alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. U krijgt nog wel advertenties te zien die dan niet zijn aangepast aan uw voorkeuren.

Hyperlinks
Onze websites kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud en privacyaspecten van deze websites.

Nieuwsbrief
Voorheen gebruikten wij Mailchimp om onze nieuwsbrief te versturen. In voorjaar 2018 zijn wij overgestapt naar LaPosta. Laposta voldoet volledig aan de Europese richtlijnen voor de beveiliging van persoonsgegevens (bron: website Laposta, 17 mei 2018). De gegevens uit Mailchimp zijn automatisch overgenomen. De ontvangers hebben hierover bericht gekregen, alsmede de mogelijkheid om zich uit te schrijven als ze hier niet mee akkoord waren.
Wij verzamelen voor het verzenden van de nieuwsbrief uw e-mailadres en voor- en achternaam.
Onder elke nieuwsbrief, die elke twee weken op vrijdag wordt verzonden, staat een link met de mogelijkheid om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Wij verwijderen dan binnen vier weken uw gegevens uit het systeem van Laposta en uit onze eigen administratie.

Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens
U hebt het recht op te vragen welke gegevens over uzelf door ons worden verwerkt. Wij zullen u dan binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens aanleveren. Voor de contactgegevens verwijzen wij naar de contactpagina.
U kunt van mening zijn dat de u betreffende persoonsgegevens:
– feitelijk onjuist zijn;
– onvolledig zijn;
– niet ter zake dienend zijn;
– op een andere manier in strijd met een wettelijk voorschrift zijn.
In dat geval heeft u het recht om ons te verzoeken de u betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen.
Voor vragen kunt u mailen naar contact@kunstpodium-t.com. Wij nemen dan spoedig contact met u op.

Wijziging van dit Privacy- en Cookiestatement
Kunstpodium T behoudt zich het recht voor om dit reglement te wijzigen. Bezoek daarom geregeld deze pagina zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Dit reglement is voor het laatst herzien in november 2021.

Kunstpodium T herkent en ondersteunt kunsttalent met kennisuitwisseling en experiment.
Post- en bezoekadres:
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open vrijdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00