Over ons

Kunstpodium T is een platform voor talentontwikkeling bij startende kunstenaars. We bestaan sinds najaar 2007 en zijn gevestigd in het centrum van Tilburg. Onze missie is om talent bij jonge beeldende kunstenaars te (blijven) stimuleren en ondersteunen. In onze diverse projecten staan creativiteit, uitwisseling van kennis en experiment centraal. Startende kunstenaars uit binnen- en buitenland ontmoeten elkaar en praten met vakgenoten en experts. Ze tillen hun eigen identiteit als kunstenaar steeds opnieuw naar een hoger niveau.
Uitgangspunt van onze projecten is het concept van ‘de lange leerlijn’. Leren en ontwikkelen beperkt zich niet tot het reguliere onderwijs; ook na het afstuderen gaat de ontwikkeling door. Kunstpodium T begeleidt kunsttalent vanaf de basisschool tot en met de postacademische ontwikkeling van afgestudeerde kunstenaars: op weg naar een leven als professioneel en gerenommeerd kunstenaar.

De ondersteuning van deze lange leerlijn wordt vormgegeven door een aantal projecten. Het Apprentice Master-project staat daarin centraal. Net afgestudeerde kunstenaars uit binnen- en buitenland, de apprentices, worden gekoppeld aan gerenommeerd kunstenaars, de masters. De selectie van de kunsttalenten wordt samen met de academies gedaan. De apprentices gaan in groepjes het gesprek aan over kunst. Het project wordt afgesloten met een expositie op een van de aangesloten locaties. Het ARTpart-project richt zich vooral op de professionele ontwikkeling van de kunstenaar als zelfstandig cultureel ondernemer in de vorm van een helpdesk die vraaggestuurd werkt. Allerlei dingen kunnen aan bod komen: financieel inzicht, time management en kunstinhoudelijke zaken. Met het project de De Nieuwe Vincent krijgt het beginnend kunsttalent in Brabant een extra steuntje in de rug. In de talenthub Inversie werken we samen met TAC Eindhoven en Witte Rook Breda om een aantal Brabantse kunsttalenten intensief te begeleiden middels een intensief ontwikkelingstraject. 

Kunstpodium T ontvangt subsidie van Provincie Noord-Brabant (2021-2024), Gemeente Tilburg (2021-2024) en het Mondriaan Fonds (2022-2023). Wij worden tevens mede mogelijk gemaakt door Tiwos.

Missie

Kunstpodium T versterkt de Brabantse culturele infrastructuur door het uitvoeren van de talentontwikkeling voor startende beeldend kunstenaars.
Binnen de keten dragen we bij aan het borgen van ontwikkeld talent van de pasafgestudeerden en vervullen de brugfunctie tussen academie en zelfstandige beroepspraktijk. Mede door het maken van de exposities komt een breed publiek, met name jonge bezoekers en professionals, in contact met de startende experimenterende kunstenaars. We verbinden ons met culturele actoren, aangaande talentontwikkeling in Noord-Brabant.

Visie

Kunstpodium T wil een veilige community zijn waarin ieder zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelt. Als instelling zetten we ons in voor talentontwikkeling bij jonge kunstenaars. Door het wegvallen van veel culturele broedplaatsen, ervaren jonge kunstenaars na de academie een kloof tussen academie en werkveld. Des te belangrijk dat Kunstpodium T een veilige omgeving creëert om hen geschikte begeleiding te bieden. 

In onze projecten wordt ervaring opgebouwd, verbindingen gemaakt, toekomstvisie bevraagd en experiment gestimuleerd. Door jong creatief talent te ondersteunen op zowel artistiek als professioneel gebied, geven we aan het werkveld een signaal af dat de jonge kunstenaars nodig zijn. Zij zijn in staat te reageren op de hedendaagse wereld: ‘Zonder de experimenten van vandaag is er morgen geen mainstream en is er over vijftig jaar geen culturele geschiedenis meer.’ Daarom streven we er actief naar om in onze projecten zoveel mogelijk verschillende stemmen onder de jonge kunstenaars een platform te geven, ongeacht achtergrond en identiteit: zij zijn dé tool om het culturele landschap te voorzien van nieuwe, diverse inzichten.

Kunstpodium T herkent en ondersteunt kunsttalent met kennisuitwisseling en experiment.
Post- en bezoekadres:
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open vrijdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00