Apprentice Master

Apprentice Master Program

Het Apprentice Master programma ondersteunt en motiveert net afgestudeerde kunstenaars bij de start van hun professionele carrière. Tijdens dit project worden ze door ondersteund door gerenommeerde kunstenaars, de Masters, bij het verkennen van hun professionele mogelijkheden.

Het project ving in 2007 aan als het Leerling/Meester programma. Bij de intrede van internationale academies in seizoen 2014/2015 veranderde de naam naar Apprentice Master en werd Engels als voertaal gehanteerd.

Het project kenmerkt zich door drie kernwaarden die wij als essentieel zien voor talentontwikkeling in de beeldende kunst: experiment, kennisuitwisseling en community.

Experiment

De Apprentices krijgen alle mogelijkheid om te experimenteren, te leren en uit te proberen. Nieuwe media worden verkend, zoals installaties, video en digitaal werk. Soms alleen en soms samen met elkaar. Kunstpodium T biedt de Apprentices met dit project een plek voor onderzoek en experiment, waar nieuwe wegen worden ingeslagen, waar nieuwe banden ontstaan en waar nieuwe ideeën worden gematerialiseerd.

Opening van Apprentice Master 2021/2022 expositie ‘Season Highlights’
1 september 2022. Foto door Nori Xhofleer

Kennisuitwisseling

Apprentices en Masters gaan een gelijkwaardige relatie met elkaar aan en staan open om van elkaar te leren. Apprentice Master is daarmee geen klassiek mentortraject: het biedt zowel uitdagingen voor de Apprentices als de Masters. De diverse kunstenaars brengen elk seizoen een heel eigen achtergrond en expertise mee. Wij stimuleren de uitwisseling hiervan om elkaars praktijken te verrijken.

Community

In de afgelopen jaargangen is een organisch netwerk ontstaan van Apprentices, Masters en partners. Een netwerk dat zorgt voor kennisuitwisseling en kruisbestuiving. De jonge makers komen terecht in een inspirerende internationale omgeving, die de basis vormt voor hun professionele carrière.

Door actief te zijn in een straal van 140 km rondom Tilburg blijft de afstand voor de deelnemers te bereizen en is het netwerk goed te onderhouden.

Selectie

In het laatste studiejaar selecteert Kunstpodium T samen met de aangesloten kunstacademies uit Nederland en België jonge veelbelovende kunsttalenten – de Apprentices. Zij worden gekoppeld aan een ervaren kunstenaar – de Master – die zich al bewezen heeft. Samen gaan ze het gesprek aan over hun visie op kunst en alle facetten van het kunstenaarsvak.

Selectie van de Apprentices gebeurt op basis van portfolio en motivatie in het voorjaar voorafgaand aan elk seizoen.

Aan het eind van het seizoen nomineren Yearmaster en het team van Kunstpodium T vier groepen voor de Jan Naaijkensprijs. De groepen die het meeste uit het programma hebben gehaald, exposeren hun werk dan nogmaals tijdens de zomermaanden, zonder hun Master. Tijdens de opening roept een onafhankelijke jury een van de groepen uit tot winnaar.

Bezoek aan EKWC Oisterwijk tijdens de Kick Off Week Apprentice Master season 2019/2020,.

Keer terug naar de hoofdpagina

Kunstpodium T herkent en ondersteunt kunsttalent met kennisuitwisseling en experiment.
Post- en bezoekadres:
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open vrijdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00