ANBI-status

Stichting Kunstpodium T is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is verplicht onderstaande gegevens te publiceren.

Naam: 
Stichting Kunstpodium T

Doelstelling:

KvK-nummer: 
18090984

RSIN-nummer:
818588056

Bezoek- en postadres: 
Noordstraat 105,
5038 EH Tilburg

Bestuur: 
De heer Henk Vinken (voorzitter)
Mevrouw Majke Breukers (secretaris)
De heer Douwe Dijkstra (penningmeester)
Mevrouw Mayke Hüsstege (algemeen lid)

Door het aannemen van de Governance Code Cultuur verbindt het bestuur zich aan de regels voor ‘goed besturen’.

Beleidsplan (zie ook download):

Jaarverslag:
Zie download.

Financiële verantwoording:
Zie download.

Beloningsstructuur:

Hieronder treft u de beleidsstukken van Kunstpodium T.

Kunstpodium T herkent en ondersteunt kunsttalent met kennisuitwisseling en experiment.
Contactgegevens
contact@kunstpodium-t.com
communicatie@kunstpodium-t.com

06 – 39 82 56 49
Telefonisch bereikbaar
op werkdagen van 9-18h

Post- en bezoekadres:
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open vrijdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00