ANBI-status

Stichting Kunstpodium T is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam: Stichting Kunstpodium T
KvK-nummer: 18090984
RSIN-nummer: 818588056

Bezoek- en postadres:
Noordstraat 105,
5038 EH Tilburg

Bestuur:
Deheer Henk Vinken (voorzitter)
Mevrouw Majke Breukers (secretaris)
Deheer Douwe Dijkstra (penningmeester)
Mevrouw Mayke Hüsstege (algemeen lid)
Mevrouw Charlotte Hoitsma (algemeen lid)
Deheer Andre Badjebeir (algemeen lid)

Door het aannemen van de Governance Code Cultuur verbindt het bestuur zich aan de regels voor ‘goed besturen’.

Hieronder treft u de beleidsstukken van Kunstpodium T.

Kunstpodium T herkent en ondersteunt kunsttalent met kennisuitwisseling en experiment.
Post- en bezoekadres:
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open vrijdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00