Toegankelijkheid

We vinden het belangrijk dat iedereen onze website kan gebruiken en begrijpen. Daarom doen wij ons best om onze website zo toegankelijk en begrijpelijk mogelijk te maken. Ook voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal, het lastig vinden om het internet te gebruiken, of een lichamelijke of geestelijke beperking hebben. Hieronder lees je hoe we dat doen!

Digitoegankelijkheid

We zorgen dat onze webpagina's goed gelezen kunnen worden door screenreaders (software die mensen met een visuele beperking gebruiken om een webpagina te lezen).
Met de knoppen 'Contrast verhogen' en 'Tekst vergroten' kan iedereen de tekst op onze website beter leesbaar maken.
Als we een video plaatsen, zorgen we dat deze ook ondertiteling heeft, zodat mensen met een auditieve beperking ook alle informatie meekrijgen.

Begrijpelijke taal
We schrijven onze teksten zo veel mogelijk in begrijpelijke taal. Waar dat kan, gebruiken we Taalniveau B1.

Vragen of tips?
Heb je vragen of tips over de toegankelijkheid van onze website? Meld dit dan via communication@kunstpodium-t.com of 06-17038380.