Wie wordt de Nieuwe Vincent?

Samen met Vincents Tekenlokaal organiseert Kunstpodium T  het talentenproject ‘de Nieuwe Vincent’: een talentenprogramma voor kinderen van 10 t/m 14 jaar met een passie voor tekenen. 

De Nieuwe Vincent wordt georganiseerd door Vincents Tekenlokaal en Kunstpodium T. Dit tekenlokaal is opgericht, omdat Vincent van Gogh tekenlessen in Tilburg heeft gevolgd. Hij kreeg, als 13-jarige jongen, tekenlessen van C. Huysmans op de HBS Koning Willem II. Deze school was in het gebouw, dat nu het Paleisraadhuis is, het witte ‘paleis’ met de torens. De Nieuwe Vincent wordt gerealiseerd in samenwerking met diverse kunstenaars, Academie voor Beeldende Vorming, Van Gogh Brabant, De Pont museum en Kunstlab.

Kunstpodium T herkent en ondersteunt kunsttalent met kennisuitwisseling en experiment.
Post- en bezoekadres:
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open vrijdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00