Over ons

Kunstpodium T is een platform voor talentontwikkeling bij startende kunstenaars. We bestaan sinds najaar 2007 en zijn gevestigd in het centrum van Tilburg. Onze missie is om talent bij jonge beeldende kunstenaars te (blijven) stimuleren en ondersteunen. In onze diverse projecten staan creativiteit, uitwisseling van kennis en experiment centraal. Startende kunstenaars uit binnen- en buitenland ontmoeten elkaar en praten met vakgenoten en experts. Ze tillen hun eigen identiteit als kunstenaar steeds opnieuw naar een hoger niveau.
Uitgangspunt van onze projecten is het concept van ‘de lange leerlijn’. Leren en ontwikkelen beperkt zich niet tot het reguliere onderwijs; ook na het afstuderen gaat de ontwikkeling door. Kunstpodium T begeleidt kunsttalent vanaf de basisschool tot en met de postacademische ontwikkeling van afgestudeerde kunstenaars: op weg naar een leven als professioneel en gerenommeerd kunstenaar.

De ondersteuning van deze lange leerlijn wordt vormgegeven door een aantal projecten. Het Apprentice Master-project staat daarin centraal. Net afgestudeerde kunstenaars uit binnen- en buitenland, de apprentices, worden gekoppeld aan gerenommeerd kunstenaars, de masters. De selectie van de kunsttalenten wordt samen met de academies gedaan. De apprentices gaan in groepjes het gesprek aan over kunst. Het project wordt afgesloten met een expositie op een van de aangesloten locaties. Het ARTpart-project richt zich vooral op de professionele ontwikkeling van de kunstenaar als zelfstandig cultureel ondernemer in de vorm van een helpdesk die vraaggestuurd werkt. Allerlei dingen kunnen aan bod komen: financieel inzicht, time management en kunstinhoudelijke zaken. Met het project de De Nieuwe Vincent krijgt het beginnend kunsttalent in Brabant een extra steuntje in de rug. In de talenthub Inversie werken we samen met TAC Eindhoven en Witte Rook Breda om een aantal Brabantse kunsttalenten intensief te begeleiden middels een intensief ontwikkelingstraject. 

MISSIE
Kunstpodium T versterkt de Brabantse culturele infrastructuur door het uitvoeren van de talentontwikkeling voor startende beeldend kunstenaars.
Binnen de keten dragen we bij aan het borgen van ontwikkeld talent van de pasafgestudeerden en vervullen de brugfunctie tussen academie en zelfstandige beroepspraktijk. Mede door het maken van de exposities komt een breed publiek, met name jonge bezoekers en professionals, in contact met de startende experimenterende kunstenaars. We verbinden ons met culturele actoren, aangaande talentontwikkeling in Noord-Brabant.

VISIE
Kunstpodium T wil jonge kunstenaars beter voorbereiden op de beroepspraktijk, op Brabants, nationaal en internationaal niveau. Ervaring wordt opgebouwd, verbindingen gemaakt en toekomstvisie bevraagd. We schenken aandacht aan creatief en cultureel ondernemerschap. Artisticiteit is van belang, maar deze rol heeft voornamelijk de academie al vervuld. Het accent ligt dan ook op de verbinding te maken met een relevant netwerk van andere (ervaren) makers en organisaties: een community die ruggensteun biedt. Door in de prille fase van de gezellen stevig te bouwen aan dit relevante netwerk en dit te onderhouden, kunnen we bijdragen aan hun profilering en mogelijke vervolgzet.

Samenwerking en partners

Kunstpodium T werkt samen met diverse partijen binnen Tilburg, Brabant, Nederland en zelfs internationaal om onze projecten vorm te geven en kennis uit te wisselen. Een greep uit ons arsenaal aan samenwerkingspartners uit heden en verleden: Museum De Pont, Kunstloc Brabant, Gemeente Tilburg, TAC Eindhoven, WitteRook Breda, PARK Tilburg, Gastatelier LEO XIII Tilburg, The Artist and the Others, Wobby.club, Vincents Tekenlokaal, SEA Foundation, Noordbrabants Genootschap, KOP Breda, Dwalerij Tilburg, Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg en andere kunstacademies uit binnen- en buitenland.

Daarnaast is Kunstpodium T lid van De Kunst van Brabant. Deze organisatie verenigt Brabantse kunstenaars en culturele organisaties en behartigt hun gemeenschappelijke belangen. Namens, voor en met de leden is dKvB hun spreekbuis en gesprekspartner voor en kritische volger van de provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten. Ze neemt standpunten in, wijst op de kracht van kunst en cultuur en draagt actief bij aan de ontwikkeling van de randvoorwaarden en de culturele infrastructuur. Kunstpodium T is lid van De Kunst van Brabant en stimuleert tevens Brabantse organisaties en individuele makers zich aan te melden.

Kunstpodium T wordt ondersteund door Gemeente Tilburg en de Impulsgelden van de Provincie Brabant. 

Kunstpodium T herkent en ondersteunt kunsttalent met kennisuitwisseling en experiment.
Contactgegevens
contact@kunstpodium-t.com
communicatie@kunstpodium-t.com

06 – 39 82 56 49
Telefonisch bereikbaar
op werkdagen van 9-18h

Post- en bezoekadres:
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open vrijdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00