TON KRAAYEVELD
Richard Hamilton

Terugblik op de geschiedenis, verloop van tijd en vertraging spelen een rol bij de keuze voor thema’s en onderwerpen in het werk van Ton Kraayeveld. Vaak haalt hij inspiratie uit residenties die hij deed zoals in Leipzig, Hongarije, Berlijn en Zimbabwe. De overeenkomsten met en tegenstellingen tot onze Europees Westerse geschiedenis en ideologie die hij daar aantrof worden op scherp gezet en verwerkt in zijn schilderijen. Er ontstaan daardoor ruimtes die zowel tijdloos als gedateerd zijn, zowel betekenis hebben als betekenisloos zijn, en vooral, echt ogen of artificieel. 

“Bed en kamer in het schilderij Retreat Room werden ontleend aan een foto van een installatie getiteld Treatment Room van Richard Hamilton. In de installatie hangt boven het bed een beeldscherm waarop iron lady Margaret Thatcher de denkbeeldige patiënt (of gevangene?) toespreekt. In mijn schilderij geen Thatcher, maar een uitzicht op een landschap. Niet langer een behandelkamer, maar een kamer voor afzondering en contemplatie.”

Throwback to history, the passing of time and delay play a role in the choice of themes and subjects in the work of Ton Kraayeveld. He often takes inspiration from residenties he did in Leipzig, Hungary, Berlin and Zimbawbe. The similarities and contrasts with our European Western history and ideology that he found there are processed in his paintings. By doing this, rooms are created that are both timeless and dated, have both meaning and are meaningless, and mostly look either real or artificial.

“Bed and room in the painting Retreat Room are derived from a picture of an installation called Treatment Room by Richard Hamilton. In the installation, a TV screen hangs over the bed on which iron lady Margaret Thatcher speaks to the imaginary patient (or prisoner?). In my painter no Thatcher, but a view of a landscape. No longer a treatment room, but a room voor reclusion and contemplation.”

Richard Hamilton (19222011) was een Brits beeldend kunstenaar. Hij werd bekend als de ‘uitvinder’ van de popart in Europa. Hamilton werd bekend in 1956 toen hij begon met het maken van werken die later typische voorbeelden van popart genoemd zouden worden. In 1956 maakte deze Britse kunstenaar de collage Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing?. Deze wordt gezien als een van de vroegste voorbeelden van popart.

Kunstpodium T herkent en ondersteunt kunsttalent met kennisuitwisseling en experiment.
Contactgegevens
contact@kunstpodium-t.com
communicatie@kunstpodium-t.com

06 – 39 82 56 49
Telefonisch bereikbaar
op werkdagen van 9-18h

Post- en bezoekadres:
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open vrijdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00