ROSA JOHANNA
Agnes Martin

Het werk van Rosa Johanna is gebaseerd op de historie en context van abstracte schilderkunst. Haar in de eerste plaats schilderkunstige praktijk wordt gekenmerkt door het gebruik van grids en kleurvlakken. Daarnaast breidt ze haar praktijk uit en bevraagt ze die via andere media, zoals korte films en performatieve installaties. 

“Mijn werk is sterk beïnvloed door het werk van Agnes Martin. Al toen ik klein was wisten haar werken me stil te laten staan in het museum. Later was het één van de redenen om naar de academie te gaan. Later zou ik over haar werk ook mijn scriptie schrijven. Met name haar allerlaatste werk dat ze voltooide vlak voor haar overlijden. Het schilderij Untitled (2004) is het laatste werk van haar totale oeuvre: een paar dagen later overleed ze. Ik ben vooral ontroerd door de penseelstreken in beide schilderijen. Deze voorbeelden van Agnes Martin deden me het materiaal van schilderkunst accepteren, net als de aanwezigheid van de penseelstreken en handschrift in mijn eigen werken.

The work of Rosa Johanna is based on the history and context of abstract painting. Her primarily painterly works are characterised by the use of grids and colourfields. In addition she expands her practise and questions that through other media, such as short films and performative installations. 

‘My work is strongly influenced by the work of Agnes Martin. Since I was little, her works managed to have me stand still in the museum. Later it was one of the reasons to attend art academy. I would also write my thesis about her; especially her final work that she finished just before her death. ‘The painting Untitled 2004, is the last painting of her total oeuvre, a couple of days later she passed away. I am especially thrilled by the brushstrokes present in both paintings. These examples of Agnes Martin made me accept the matter of painting more and also the presence of brushstrokes and handwriting within my own pieces and series.’

Agnes Bernice Martin (1912 – 2004), was a Canadian-born American abstract painter. Her work has been defined as an “essay in discretion on inward-ness and silence”. Although she is often considered or referred to as a minimalist, Martin considered herself an abstract expressionist.

Kunstpodium T herkent en ondersteunt kunsttalent met kennisuitwisseling en experiment.
Contactgegevens
contact@kunstpodium-t.com
communicatie@kunstpodium-t.com

06 – 39 82 56 49
Telefonisch bereikbaar
op werkdagen van 9-18h

Post- en bezoekadres:
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open vrijdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00