JONATHAN VAN DOORNUM
architect Gottfried Semper

Van Doornum is een beeldhouwer en installatiekunstenaar die geïnterneerd is in geschiedenis, religie en techniek. Daarbij kijkt hij vooral naar de praktische uitwerking van deze aspecten in het dagelijks leven. Zijn werk kan gezien worden als een sculpturale reactie op een samenleving in beweging. Zijn zorgvuldig geselecteerde sociale, culturele en historische referenties vertaalt hij naar vorm en verbeelding. Hierdoor creëert hij langzaam een oeuvre dat kruisverwijzingen maakt in tijd en ruimte.

In het getoonde werk 85% zoomt hij in op de architecturale situatie van wederopgebouwde steden in het naoorlogse Duitsland. Het maquette-achtige werk stelt vragen rond de authenticiteit van een stad en de praktische leefbaarheid ervan.

Jonathan van Doornum is a sculptor and installation artist that is internalised in history, religion and technique. In this he primarily looks to the practical effects of these aspects of daily life. His work can be seen as a sculptural reaction to a changing society. His carefully selected social, cultural and historical references are translated by him into form and imagination. This way he slowly creates a body of work that makes cross references in time and space. 

In the work on show 85% he zooms in on the architectural situation of rebuilt cities of post-war Germany. The model-like work poses questions about the authenticity of a city and the practical liveability of it. 

Godfried Semper (18031879) was een Duits architect en kunsttheoreticus. Hij was professor in de architectuur en heeft de Semperoper ontworpen die gebouwd is tussen 1838 en 1849. In mei van 1849 nam hij deel aan de mei-opstand in Dresden waarna hij gezocht werd door de overheid. Hij vluchtte eerst naar Zürich en vervolgens naar Londen. In 1869 keerde hij terug naar Duitsland omdat alle deelnemers aan de revolutie absolutie hadden gekregen. Semper schreef verschillende standaardwerken op het gebied van architectuur waarvan de bekendste de Die vier Elemente der Baukunst uit 1851 is. Hij is een van de mensen die vorm heeft gegeven aan de polychromie.

Kunstpodium T herkent en ondersteunt kunsttalent met kennisuitwisseling en experiment.
Contactgegevens
contact@kunstpodium-t.com
communicatie@kunstpodium-t.com

06 – 39 82 56 49
Telefonisch bereikbaar
op werkdagen van 9-18h

Post- en bezoekadres:
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open vrijdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00