GUUS VAN DER VELDEN
Geïnspireerd door Nairy Baghramain

Guus van der Velden bevraagt de alledaagse logica waarmee zaken worden geproduceerd, wat leidt tot een divers oeuvre dat reikt van het schrijven van computerprogramma’s tot tuinontwerp. Onder andere heeft hij 34 boeken gepubliceerd tussen 2018 en 2019, teksten geschreven voor wetenschappelijke publicaties en is hij de oprichter van galerie lxhxb in Eindhoven.

“Tegen het einde van 2016 wilde ik een werk maken dat constructief met kussens zou werken, alsook een ander werk dat een doos zou zijn met een naar binnen gevouwen hoek. Beide werken hebben zich in de jaren erna verder ontwikkeld, maar achteraf gezien is hun materialiteit sterk beïnvloed door het werk van Nairy Baghramian, die in diezelfde periode een grote tentoonstelling had in het SMAK in Gent.”

Guus van der Velden questions the everyday logic of which things are being produced, which leads to a diverse body of works that ranges from writing computer programs to garden design. He wrote 34 books between 2018 and 2019, wrote texts for scientific publications and he is the founder of gallery lxhxb in Eindhoven. 

“At the end of 2016 I wanted to make a work that would work constructively with cushions, as well as another work that would be a box with an inward folded corner. Both works have developed themselves in the years to follow, but in hindsight their materiality is strongly influenced by the work of Nairy Baghramian, that had a large exhibition at the same time at the SMAK in Ghent.”

Kunstpodium T herkent en ondersteunt kunsttalent met kennisuitwisseling en experiment.
Contactgegevens
contact@kunstpodium-t.com
communicatie@kunstpodium-t.com

06 – 39 82 56 49
Telefonisch bereikbaar
op werkdagen van 9-18h

Post- en bezoekadres:
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open vrijdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00