GIEL LOUWS
Geïnspireerd door Andrei Tarkovsky

 

“In 2019 stond de filmmaker Tarkovsky (1932-1986) hernieuwd in de belangstelling met een overzicht van zijn werk in EYE Amsterdam. In diverse bioscoopzalen door heel Nederland waren gerestaureerde versies van zijn films te zien. Ik had zijn werk al enkele malen bekeken op klein scherm, maar de vertoningen op het grote scherm maakten een nog diepere indruk op me. De sensitieve en intuïtieve benadering van Tarkovsky sluit voor mijn gevoel dicht aan op mijn eigen houding ten opzichte van mijn werk. De films zijn gemaakt zoals een dichter woorden uitbalanceert op regels, de lezer achterlatend als interpreet. Ik ervaar zijn films als beeldgedichten, diep beïnvloed door de gedichten van zijn vader Arseni Tarkovsky. Door de films heen zindert een diepe melancholie die het verstrijken van de tijd veroorzaakt. Tarkovsky bestrijdt deze melancholie met zijn herinneringen, geloof, en kunst. 

Voor de serie die ik maakte, gebruik ik het bos uit de film Offret als achtergrond. De plek waar de vaderfiguur zijn zoon een levensles leert, met de zinderende regel die ook in een gedicht van vader Tarkovsky voorkomt; ‘There is no such thing as death’.  Dit bos werd in de hele serie drager van nieuwe poëtische en associatieve beelden. Onder deze beelden staan of teksten die uit ondertitels van Tarkovsky’s films komen, of  het zijn fragmenten uit de gedichten van zijn vader. De beelden die voor het bos schijnen te zweven zijn terugkerende symbolen uit mijn eigen bestaan / werk. Soms zijn het dingen die de waan van de dag me aanbrachten, vaak zijn het objecten uit mijn verzameling vroeg Chinese keramiek. De beelden en de tekst komen soms samen, soms gaan ze hun eigen weg. Net als in de films creëren ze een nieuwe ruimte, een ruimte tot interpretatie, contemplatie, en esthetisch genot.”

“In 2019 the filmmaker Tarkovsky was again the center of attention with a retrospective of his work in EYE Amsterdam. In several movie theaters in the Netherlands, restored versions of his movies were shown. I had seen his works several times on a small screen, but the screenings on the big screen had an even bigger impact on me. The sensitive and intuitive approach of Tarkovsky echoes in my eyes with my own attitude towards my work. The movies are made the way a poet balances words on sentences, leaving the reader as interpreter. I experience his movies as visual poems, deeply influenced by the poems by his father Arseni Tarkovsky. Through the films sizzles a deep melancholy that causes the passing of time. Tarkovsky counters this melancholy with his memories, belief and art. 

For the series that I made, I use the forest from the movie Offret as background. The place where the father figure teaches his son a life lesson, with the striking line that also surfaces in father Tarkovsky’s poems: ‘There is no such thing as death.’ This forest becomes the carrier of new poetic and associative images in the entire series. Underneath these images are either texts from subtitles from Tarkovsky’s movies, or they are fragments from the poems of his father. The images that seem to float are recurring symbols from my own existence and work. Sometimes they are things brought by the delusions of the day, often they are objects from my collection of early Chinese ceramics. The images and the texts sometimes come together, sometimes they go their own way. Just like in the movies, they create a new space, a room for interpretation, contemplation and aesthetic joy. 

Kunstpodium T herkent en ondersteunt kunsttalent met kennisuitwisseling en experiment.
Contactgegevens
contact@kunstpodium-t.com
communicatie@kunstpodium-t.com

06 – 39 82 56 49
Telefonisch bereikbaar
op werkdagen van 9-18h

Post- en bezoekadres:
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open vrijdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00