CLAUDIA VOLDERS
(1972, Academie Beeldende Kunsten Maastricht)
takes inspiration from Hildegard von Bingen

Claudia Volders zoekt in haar werk het onzichtbare tussengebied tussen kunst en wetenschap op. Door het weghalen van kennis wordt zichtbaar waar de verbindingen, passie en co-creatie beginnen. 

Hildegard von Bingen (1098 – 1179) laat ons nu, bijna duizend jaar naar de vervaardiging van haar werk, nog altijd zien hoe kunst en wetenschappen samen gaan. ‘Middeleeuwse Bloem’ symboliseert haar verfijning in informatie, door een brug te slaan tussen haar verleden, het vrouw-zijn en ons nu.

Claudia Volders tries to find the invisible area between art and science. By removing knowledge, it becomes visible where the connections, passion and co-creation begin. 

Hildegard von Bingen (1098 – 1179) shows us now, almost a thousand years after the creation of her work, how art and science go hand in hand, by bridging the gap between her past, being a woman and our now. 

 

Kunstpodium T herkent en ondersteunt kunsttalent met kennisuitwisseling en experiment.
Contactgegevens
contact@kunstpodium-t.com
communicatie@kunstpodium-t.com

06 – 39 82 56 49
Telefonisch bereikbaar
op werkdagen van 9-18h

Post- en bezoekadres:
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open vrijdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00