BERNARD BALDUS
(1981, Advanced Master of Research in Art and Design, Sint Lucas Antwerpen)
neemt inspiratie van Wesley Meuris & Timur Si Qin

Bernardus Baldus maakt gebruik van samengestelde beelden, performances en installaties. Hij kijkt hoe hij elementen uit het bedrijfs- en kantoorcultuur kan gebruiken als kunstenaar. Bijvoorbeeld hoe mensen het gedrag aanpassen als ze in een bepaald kantoor zijn? Kan je daar als kunstenaar misschien iets mee doen?

Werknemers die intelligent én van arme komaf zijn, presteren het best, volgens Paulo Jorge Lehman, de allerrijkste Braziliaanse ondernemer en eigenaar van o.a. Burger King en Budweiser. Dit komt terug in zijn werk ‘Poor and Intelligent’, te zien in de expositie. 

Voor inspiratie grijpt Baldus terug op kunstenaars als Wesley Meuris en Timur Si Qin. Net als Meuris onderzoekt hij geconditioneerd gedrag in relatie tot architectuur. Hierbij maakt Baldus gebruik van architecturale vormen/elementen om vragen te stellen of een algemeen gangbare praktijk te onderzoeken, specifiek die zijn gerelateerd aan business en economische modellen.

Bernardus Baldus uses composed images, performances and installations. He sees how he can use elements of the corporate culture as an artist. For example how people adjust their behaviour when they are in an office? Can you possibly use this as an artist? 

Employees that are intelligent ánd of poor descent perform the best, according to Paulo Jorge Lehman, the richest Brazilian entrepreneur and owner of Burger King and Budweiser. 

For inspiration, Baldus falls back on artists like Wesley Meuris and Timur Si Qin. Similar to Meuris, he researches conditioned behaviour in relation to architecture. In this, Baldus employs architectural shapes and elements to ask questions or research a generally accepted practise, specifically those related to business and economic models. 

 

Bernard Baldus, Poor and Intelligent

^ Wesley Meuris, Enclosure for Primates, 2017. 400 x 1500 x 400 cm. Sculptural intervention in Mac’s Grand-Hornu (wood, glass). Photo: I. Arthuis

Kunstpodium T herkent en ondersteunt kunsttalent met kennisuitwisseling en experiment.
Contactgegevens
contact@kunstpodium-t.com
communicatie@kunstpodium-t.com

06 – 39 82 56 49
Telefonisch bereikbaar
op werkdagen van 9-18h

Post- en bezoekadres:
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open vrijdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00