ANNA PÜSCHEL
 (1986, AKV St. Joost, Breda en LUCA School of Arts, Gent)
neemt inspiratie van Marcel Imsand

De analoge foto’s van Anna Püschel lijken op het eerste gezicht vanzelfsprekend. Toch tonen de foto’s onmiskenbaar hun eigen procedé als fotografische constructen. Een foto is nooit een vanzelfsprekend beeld dat een objectieve realiteit toont. Het laat de blik zien van de fotograaf. In haar werk lijkt ze continue te vragen hoe ze zelf kijkt en probeert de werkelijkheid te begrijpen door die beelden. 

“Toen ik met 15 jaar elke dag fotografeerde gaf mijn vader mij een fotoboek cadeau: ‘Paul et Clémence’ van Marcel Imsand, een beeldband met prachtige zwart-wit fotografieën van een oud koppel dat ergens in een vergeten dorpje leeft. De manier waarop Imsand met grote aandacht en toewijding het leven van deze mensen schetste, met veel foto’s van hun oude en knorrige handen, heeft mij diep geraakt en is een van de redenen waarom handen zo vaak in mijn fotografie terugkomen – een symbool van hoe wij ons bestaan letterlijk begrijpen, hoe wij het leven aanraken en verbinding scheppen met de wereld om ons heen.”

The analogue photographs of Anna Püschel seem self-explanatory at a first glance. However the images unmistakably show their own process as photographic constructs. A photo is never an obvious image that shows an objective reality. It shows the vision of the photographer. In her work she continuously seems to ask how she views things herself and tries to understand reality through these images. 

“When I was 15 years old and photographed every day, my dad gave me a photobook as a present: ‘Paul et Clémence’ by Marcel Imsand, a collection of beautiful black and white photographs of an old couple living in a forgotten village somewhere. The way that Imsand portrayed the life of these people with such devotion and attention, with many pictures of their old and bony hands, touched me deeply and is one of the reasons why hands finds their way into my photography so often – a symbol of how we understand our existence, how we touch life and create a connection with the world around us.”

Anna Püschel, Mains.

Kunstpodium T herkent en ondersteunt kunsttalent met kennisuitwisseling en experiment.
Contactgegevens
contact@kunstpodium-t.com
communicatie@kunstpodium-t.com

06 – 39 82 56 49
Telefonisch bereikbaar
op werkdagen van 9-18h

Post- en bezoekadres:
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open vrijdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00