Nu en binnenkort bij Kunstpodium T

VERLENGD: Apprentice Master expo #3: The Five Obstructions. 24/7 te zien vanaf buitenkant pand verlengd t/m 12 april 2020 Kunstpodium T  

 

In langjarige projecten realiseert Birthe Leemeijer werken op locatie.  Bij haar zoektocht naar het wezen en het eigene van een plek gaat zij samenwerkingsverbanden aan met mensen uit verschillende lagen van de samenleving. Zij probeert dwarsverbanden te leggen, onvermoede relaties te vinden, het denken over de omgeving open te breken en vanzelfsprekendheden te bevragen. Daarbij speelt de natuur en de waarde die we daaraan toekennen een steeds belangrijkere rol.

Roos Vogels probeert de natuur niet te romantiseren, noch werkt ze vanuit een politieke of morele positie. Ze houdt zich echter bezig met de kennis en inzichten die we verkrijgen door interactie met de fysieke wereld en de materialiteit van dingen. Wat gebeurd er wanneer twee krachten elkaar ontmoeten en hoe ze lijken te transcenderen naar iets nieuws, is iets wat ze diepgaand onderzoekt. Verbondenheid, verlangen en proberen de magie van natuurlijke fenomenen te grijpen, legt ze op een eigen manier vast in haar werk.

In haar kunstwerken is Kim Gromoll op zoek naar natuurlijke en sensorische esthetiek. Haar kunstwerken bestaan uit minimale ingrepen om een aspect te verlichten en op de meest authentieke manier weer te geven, om de natuur te laten zien en ervaren zoals het zou kunnen zijn. Het tonen van de eerlijkheid, kwetsbaarheid en schoonheid ervan maakt nieuwe inzichten mogelijk en biedt de mogelijkheid om onze relatie met de natuur, ons perspectief op de natuur opnieuw te evalueren en mogelijk enige waardering terug te krijgen voor wat het de wereld brengt.

De zoektocht naar de waarde van het hedendaagse mysterie staat bij het werk van Koen Kievits centraal. Is het wonder dood? Door fenomenen uit de wereld om ons heen te vangen en te vervormen tot installaties probeert hij de zintuigen van de toeschouwer te benaderen en te misplaatsen.

Leonard Passchier zet zijn menselijke maat af tegen de (natuurlijke (toekomstige)) omgeving. Hier probeert hij zichzelf en zijn omgeving een staande kans te geven en een praktisch antwoord te geven op de grote vraagstukken omtrent klimaatverandering en het hierdoor veranderende landschap.

 

Kunstpodium T herkent en ondersteunt kunsttalent met kennisuitwisseling en experiment.
Contactgegevens
contact@kunstpodium-t.com
communicatie@kunstpodium-t.com

06 – 39 82 56 49
Telefonisch bereikbaar
op werkdagen van 9-18h

Post- en bezoekadres:
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open vrijdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00