Wegens COVID-19 zet Kunstpodium T haar programma tot half juli online voort. Bekijk hier de planning van de online presentaties.

This Screen is not a Pedestal
Tim Hollander
Anna Hor
Annï Mertens
Mona Schietekat
Emmy Zwagers

This Screen is not a Pedestal brengt het werk van vier kunstenaars uit vier Europese landen samen. Elk van deze kunstenaars heeft op diens eigen manier een zeer tactiele en ruimtelijke praktijk. Doordat zij hun praktijk niet direct naar een online omgeving konden vertalen en door lockdown-maatregelen vaak niet in de positie waren hun eigen studio’s te bezoeken, werden zij gedwongen hun oude manier van werken te bevragen en nieuwe strategieën te bedenken. Hoe kunnen we ons werk voortzetten in tijden van crisis, en hoe kunnen we ons aanpassen aan nieuwe form en media zonder het werk daaronder te laten lijden? In plaats van te focussen op een definitief eindproduct, werd de online omgeving voor de kunstenaars een testterrein voor nieuwe ideeën. Een soort multidimensionaal schetsboek. Nieuwe projecten, schetsen en experimenten die, net als de kunstenaars, voorlopig zijn opgesloten binnen hun huizen en studio’s. De diverse pagina’s en ruimtes op de website refereren opzettelijk niet naar tentoonstellingsruimtes of galleries, maar naar meer intieme en private ruimtes zoals huiskamers, keukens en tuinen. De werken werden immers geproduceerd in precies dit soort ruimtes, en vanwege de aard van het werk zou het ongepast zijn deze te projecteren in de steriele ruimte van de white cube. De werken zijn nog in een staat van verandering en hebben nog geen definitieve vorm. Dit scherm is dan ook geen sokkel.

Kunstpodium T herkent en ondersteunt kunsttalent met kennisuitwisseling en experiment.

Postal and visiting address:
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Temporarily closed
• continues online! •