In september werd aan 38 presentatie-instellingen subsidie toegekend binnen de meerjaren regeling voor kunstpodia. Liefst 14 instellingen met een positief advies vielen uit de boot omdat het budget van het Mondriaan Fonds niet toereikend was. Wij zijn die 14 instellingen en roepen jullie op om je stem te laten horen en jezelf solidair te verklaren met onze oproep aan de minister om het budget voor presentatie kunstinstellingen blijvend te verhogen. Zodat de programma’s van de 14 instellingen die dit jaar een positief advies ontvingen alsnog gehonoreerd kunnen worden en de sector blijvend versterkt wordt. Hiervoor is €950.000 per jaar nodig.

Kunstpodium T herkent en ondersteunt kunsttalent met kennisuitwisseling en experiment.
Contactgegevens
contact@kunstpodium-t.com
communicatie@kunstpodium-t.com

06 – 39 82 56 49
Telefonisch bereikbaar
op werkdagen van 9-18h

Post- en bezoekadres:
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open vrijdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00