In 2015 vestigde Myriam Gras zich aan de Stationsstraat in Tilburg. Het was mogelijk hier een lange periode, in anti-kraak tijd gemeten, van drie jaar te wonen. Dit kon onder meer door de lokale bodemverontreiniging, veroorzaakt door de vele fabrieken die hier gevestigd waren tijdens de industriële hoogtijdagen.

Op een dag in 2016 werd ze verrast door een tiental gaten die, als molshopen, door de vloer van de woning geboord waren.
De uitslag van het bodemonderzoek werd nooit aan de bewoners van het pand bekend gemaakt en het rapport bleek niet te achterhalen.

De uitnodiging om deel te nemen aan 24×24 spoorde Myriam aan om een onderzoek naar het bodemrapport te starten. Er
werd gekozen voor een locatie die mogelijk antwoord kon geven op de vraag wat er 
al die tijd onder haar voeten verborgen zat: de befaamde Vijfsprong. Daar waar de Stationsstraat, Korte Schijfstraat, Noordstraat, Nieuwlandstraat en de Tuinstraat samenkomen.

Fase 1
Precies waar de Stationsstraat in de Vijfsprong overgaat werd een werk getoond dat doet denken aan de verkoopborden die in maagdelijke kavel-grond gepoot worden. Het bord presenteert echter geen toekomstige werkzaamheden, maar die uit het verleden. Myriam bracht de grote hoeveelheid fabrieken en hun weggesijpelde, schadelijke stoffen in kaart en onthulde deze voor de passanten en inwoners van het gebied.

Fase 2
Het beeld dat in Kunstpodium T gepresenteerd wordt betreft een unicum, want niet eerder werd de herkenbare ANWB paddestoel met
vijf vlakken geplaatst, maar reflecteert ook op hoe wij onze omgeving zien en hoe we er mee omgaan. De richtingaanwijzer stuurt de bezoekers van ‘de rode loper’, de Stationsstraat, naar de plekken waar ontwikkeling een spoor van verderf heeft achtergelaten. De vorm van de paddestoel refereert op zijn beurt naar een mogelijke oplossing die duurzamer is dan de huidige wijze van bodemsanering, waarbij schone en niet-schone aarde alsmaar verplaatst wordt. Dit is het vermogen van de reguliere paddestoelen om de bodem te zuiveren van zeer schadelijke stoffen als cadmium, koper, zink, ijzer, lood, nikkel en zware metalen. Voornamelijk de stoffen die zijn aangetroffen in de bodem rondom het voormalige huis van Myriam Gras.

Kunstpodium T herkent en ondersteunt kunsttalent met kennisuitwisseling en experiment.
Contactgegevens
contact@kunstpodium-t.com
communicatie@kunstpodium-t.com

06 – 39 82 56 49
Telefonisch bereikbaar
op werkdagen van 9-18h

Post- en bezoekadres:
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open vrijdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00