There will never be another you – routine one is een sculpturale performance gemaakt door Eva Hoonhout (1990/NL) die voortkomt uit de vraag wat het betekent om voor jezelf te zorgen. In het proces van opgroeien lijkt het vanzelfsprekend dat we leren door te doen en te doen zonder intentie, terwijl we ons tegelijkertijd snel bewust worden dat je vaardigheden kunt opdoen, ervaringen kunt delen en doelen kunt bereiken. Binnen een dynamiek van zelfontplooiing, productiviteit en sociale zichtbaarheid probeert Eva ruimte te creëren voor poëtische reflectie en onderzoek zij de betekenis van dagelijkse handelingen en rituelen.

Haar praktijk is multidisciplinair en toont vaak sculpturen, objecten en acties die voortkomen uit alledaagse situaties. In haar proces beschouwt ze de copy-paste- handeling als een generatief proces die haar leidt tot de decontextualisering en recontextualisering van observaties en ervaringen. In een streven naar reflectie en nieuwe inzichten is Eva geïnteresseerd in de mogelijke modellen of scenario’s die uit deze actie kunnen voortkomen.

De objecten in There will never be another you – routine one zijn ontstaan vanuit de gedachte te leren door te ondervinden. Zo heeft Eva bijvoorbeeld zelf een kledingstuk gemaakt waarvoor ze de patronen zelf tekenende, en zijn deze vervolgens vervormd tot houten maquettes. Ook maakte ze voor dit werk op vier zondagen een wandeling waarbij ze steeds in een andere richting startte vanaf haar huis en zette deze om in een lijntekening. Voor de performatieve handelingen in dit werk vond Eva inspiratie in vijf thema’s waarmee we ons dagelijks verbinden, werken, slapen, spelen, vervelen en sporten, om vervolgens buiten de context van de dagelijksheid de waarde en rol van deze handelingen te onderzoeken.

Kunstpodium T herkent en ondersteunt kunsttalent met kennisuitwisseling en experiment.
Contactgegevens
contact@kunstpodium-t.com
communicatie@kunstpodium-t.com

06 – 39 82 56 49
Telefonisch bereikbaar
op werkdagen van 9-18h

Post- en bezoekadres:
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open vrijdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00