Het online – voorafgaand aan je bezoek – een locatie bekijken middels Google Maps en Streetview, is een inmiddels bekend gemak: het geeft een ware impressie van een plek waarvan we ons – desondanks – tegelijkertijd bewust zijn dat deze veranderlijk is.

Deze documentatie dient ter weergave van een omgeving, er worden geen artistieke keuzes gemaakt in de beeldvorming naast het waarborgen van privacy middels het vervagen van menselijke gezichten. Toch zou je ondanks deze anonimisering je buurvrouw herkennen, was ze vastgelegd. Ook zijn er ‘foutjes’ te vinden in de ruimtelijke overlapping van de beelden, zo kan een arm bijvoorbeeld uitgerekt doorsijpelen over de vloer op een manier die niet rijmt met onze zogenaamde realiteit. Dit openbaar toegankelijk beeld van het winkelend en passerend publiek op het Pieter Vreedeplein zoals te vinden op Google Maps is door Eef Schoolmeesters verzameld.

Ze nam en selecteerde screenshots van de glitches – ofwel de foutjes – in Google Maps als wel als interessante composities van personen in handeling: of een opvallendheid zoals een portret ter reclame dat de ene keer wordt vervaagd, en de andere keer niet. Deze twaalf momenten samen tonen het plein in een andere waarachtigheid dan waar het programma oorspronkelijk voor dient.

 

In eerder werk heeft Eef eigen fotografisch werk van een specifieke locatie, (terug)geplaatst op deze exacte plek om een nieuw, tijdelijk verband te leggen tussen verleden en heden; veranderlijk in de context. Voor dit project zocht ze naar een manier om op dit drukbezochte plein een relatie aan te gaan met verleden vastgelegde momenten ter kennismaking, van respectievelijk 2018 en 2019 zoals beschikbaar via Google Maps. Het heeft geresulteerd in het plaatsen van geselecteerd publiekelijk toegankelijk beeld op deze tevens openbare locatie: met het plein als speelveld en de foto’s als ankers voor deze gedachte – was het niet dat de wind de onverwachte interventie bracht.

Kunstpodium T herkent en ondersteunt kunsttalent met kennisuitwisseling en experiment.
Contactgegevens
contact@kunstpodium-t.com
communicatie@kunstpodium-t.com

06 – 39 82 56 49
Telefonisch bereikbaar
op werkdagen van 9-18h

Post- en bezoekadres:
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open vrijdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00