BIRTHE LEEMEIJER

In langjarige projecten realiseert Birthe Leemeijer werken op locatie.  Bij haar zoektocht naar het wezen en het eigene van een plek gaat zij samenwerkingsverbanden aan met mensen uit verschillende lagen van de samenleving. Zij probeert dwarsverbanden te leggen, onvermoede relaties te vinden, het denken over de omgeving open te breken en vanzelfsprekendheden te bevragen. Daarbij speelt de natuur en de waarde die we daaraan toekennen een steeds belangrijkere rol.

Website | https://www.birtheleemeijer.nl 

ROOS VOGELS

Roos Vogels probeert de natuur niet te romantiseren, noch werkt ze vanuit een politieke of morele positie. Ze houdt zich echter bezig met de kennis en inzichten die we verkrijgen door interactie met de fysieke wereld en de materialiteit van dingen. Wat gebeurd er wanneer twee krachten elkaar ontmoeten en hoe ze lijken te transcenderen naar iets nieuws, is iets wat ze diepgaand onderzoekt. Verbondenheid, verlangen en proberen de magie van natuurlijke fenomenen te grijpen, legt ze op een eigen manier vast in haar werk.

Website | https://roosvogels.com

KIM GROMOLL

Gromolls praktijk is gebaseerd op eigenaardige persoonlijke fascinaties met onderwerpen in de natuur die vaak over het hoofd gezien worden, maar zelfs op de meest gewone plaatsen veelvuldig voorkomen. Een methodische aanpak die bestaat uit het verzamelen, preserveren en analyseren van verschillende natuurlijke voorwerpen is vaak het startpunt waaruit haar kunstwerken groeien. Het zijn minimale interventies om een aspect te belichten of het subject op de meest oprechte manier te tonen. Haar werken proberen het gebruik en de toe-eigening van de natuur in de naam van onze culturele identiteit in vraag te trekken. Ze zijn een subtiel pleidooi om deze balans te bekijken en een dialoog aan te gaan met natuur in ons leven.

Website | http://kimgromoll.com

KOEN KIEVITS

Het wonder is stervende, de toeschouwer met haar.
Door middel van het plaatsen van interventies, het documenteren van fenomenen en het toepassen van verschillende fotografische technieken probeert Koen Kievits de waarde van het mysterie te onderzoeken in een onttoverde wereld.

Website | https://www.koenkievits.com

LEONARD PASSCHIER

Leonard Passchier wil met dit project een langdurige spanningsboog creëren tussen de toeschouwer en zijn kunstpraktijk. Het is een droom, een belofte, een toekomstbeeld dat nu begint. Een stip aan de horizon, die langzaam dichterbij komt.

Website | http://www.leonardpasschier.nl

 

Kunstpodium T herkent en ondersteunt kunsttalent met kennisuitwisseling en experiment.
Contactgegevens
contact@kunstpodium-t.com
communicatie@kunstpodium-t.com

06 – 39 82 56 49
Telefonisch bereikbaar
op werkdagen van 9-18h

Post- en bezoekadres:
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open vrijdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00