Met trots presenteert Kunstpodium T haar Yearmaster voor het Apprentice Master seizoen 2020/2021 – Anya Janssen.

Wie de schilderijen van Anya Janssen ziet denkt onwillekeurig aan cinema: Haar ongrijpbare, ambigue voorstellingen lijken vaak scenes uit een film die ons vagelijk bekend voorkomt, maar waarvan we de plot zijn vergeten. Het is Janssen dan ook niet te doen om het vertellen van een vastomlijnd verhaal of het vastleggen van een voorbijgaand moment, maar eerder om te raken aan de onkenbare wereld die schuilgaat achter het zintuiglijk waarneembare. Onder het virtuoos geschilderde oppervlak van haar schilderijen maakt zij een onbestendige werkelijkheid voelbaar waarin alles een voortdurende metamorfose ondergaat. Een wereld die zich onttrekt aan de symbolische orde van de taal, en waarin  levend en levenloos, goed en kwaad, bloei en verval, heden en verleden geen tegenstellingen zijn maar manifestaties van één en hetzelfde. Een werkelijkheid die voor ons verborgen blijft, maar waarvan we door de esthetische overtuigingskracht van haar werk een glimp kunnen opvangen.’ – Harma Heikens, 2020

Anya Janssen blikt vooruit op het komende seizoen: ‘Verbinden door ontmoetingen tussen ‘masters’ en apprentices’ te arrangeren, waarbij op basis van gelijkwaardigheid wordt gewerkt, gedacht en gespeeld. Delen door uitwisseling van inzicht, kennis, bezieling, ambacht en praktijkervaring met een gemeenschappelijke focus. Hierbij denk ik ook aan het initiëren van cross-overs en interdisciplinaire ontmoetingen, ook tussen de masters. Een levendige dialoog tussen beeldende kunst, mode, creative writing, architectuur, (interactive) design en theater. Ik ben ervan overtuigd dat op deze wijze het geheel meer zal opleveren dan de som der delen en spannende kruisbestuivingen kunnen ontstaan. Het proces gedurende de maanden van uitwisseling en creëren zal leidend zijn, en de expositie het zichtbare resultaat van de samenwerking. Ik hoop dat de bezoekers van de expositie betrokken kunnen worden bij dit proces en de presentatie, en dat zij het commitment, het enthousiasme en de verwondering kunnen ervaren van de makers.’