Peer Critic Tilburg

In het najaar van 2018 is Kunstpodium T gestart met een peer critic groep: een groep bestaande uit professionele kunstenaars uit verschillende disciplines en andere kunst- en cultuurprofessionals die regelmatig bij elkaar komen om over elkaars werk te praten. Deze groep is voortgekomen uit de vraag die bij vele kunstenaars aanwezig is om diepgaand en kunstinhoudelijk feedback op hun werk te krijgen. Samen met kunstenaar Jeroen Offerman, die eerder in Eindhoven de peer critic-groep The Attic startte, is er in 2018 door Kunstpodium T een soortgelijke groep opgesteld om aan de vraag van deze kunstenaars te voldoen.

De groep bestaat uit een vaste kern van ongeveer twaalf tot vijftien personen. Zij komen ongeveer eens per maand samen om telkens het werk van één van hen te bespreken. Het doel van elk gesprek is om diep in te gaan op wat er te zien is: waardeoordelen worden vermeden, achtergrondinformatie blijft uit en de kunstenaar geeft het eerste half uur geen toelichting. 
De groep wordt gevormd door Kunstpodium T om de deelnemers bij elkaar te “matchen”. Hoe diverser de groep, hoe beter: Denkbeelden die wringen, uiteenlopende media en schurende meningen worden juist toegejuicht. Door deze spanningen in de deelnemers en hun werkwijzen, meningen of ervaring, worden de grenzen van elkaars denken continu verlegd en krijgen de kunstenaars ook dingen te horen die buiten hun comfort zone of kennis liggen. Hierdoor wordt een zo breed mogelijk spectrum van hoe het werk geïnterpreteerd kan worden bereikt en kan de kunstenaar dit in zijn of haar praktijk weer toepassen.

Moderator Jeroen Offerman blikt terug op het eerste seizoen Peer Critic Tilburg: 

‘Wat […] duidelijk werd is dat de groep het volgende als meest waardevol beschouwden: het gedeelte van de sessies waar de maker zijn mond hield en de anderen het werk analyseerden en met elkaar in gesprek gingen er over. Het was voor velen nieuw om zoveel nieuwe invalshoeken en interpretaties van hun werk te horen in pakweg een uur tijd en er daarna nog eens over in gesprek kunnen gaan. Ook een belangrijke: echt de tijd nemen om twee uur over iemands werk te praten: wanneer deed je dat nog? Dan hoefde het niet eens je eigen werk te zijn, maar het feit dat je een keer in de maand je gedachten aanscherpte door met een groep zo’n lange tijd over kunst na te denken. Nog een belangrijke: het vertrouwd raken met een groep mensen aan wie je je kwetsbaar bloot gaf. Ofwel; een netwerk opbouwen maar ook relaties die steviger waren dan enkel collegiaal.’

Kunstpodium T herkent en ondersteunt kunsttalent met kennisuitwisseling en experiment.

Contactgegevens
contact@kunstpodium-t.com
communicatie@kunstpodium-t.com

06 – 18 08 11 28

 

Post- en bezoekadres:
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open op vrijdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00