Peer Critic Tilburg

Peer Critic Tilburg

In het najaar van 2018 is Kunstpodium T gestart met een peer critic groep: een groep bestaande uit professionele kunstenaars uit verschillende disciplines en andere kunst- en cultuurprofessionals die regelmatig bij elkaar komen om over elkaars werk te praten. Deze groep is voortgekomen uit de vraag die bij vele kunstenaars aanwezig is om diepgaand en kunstinhoudelijk feedback op hun werk te krijgen. Samen met kunstenaar Jeroen Offerman, die eerder in Eindhoven de peer critic-groep The Attic startte, is er in 2018 door Kunstpodium T een soortgelijke groep opgesteld om aan de vraag van deze kunstenaars te voldoen.

De groep bestaat uit een vaste kern van ongeveer twaalf tot vijftien personen. Zij komen ongeveer eens per maand samen om telkens het werk van één van hen te bespreken. Dit kan plaatsvinden op het atelier van een kunstenaar, in een expositie of bij Kunstpodium T in Tilburg. Het doel van elk gesprek is om diep in te gaan op wat er te zien is: waardeoordelen worden vermeden, achtergrondinformatie blijft uit en de kunstenaar geeft het eerste half uur geen toelichting. Er is elke keer een moderator aanwezig die het gesprek begeleidt. Dit zorgt voor een veilige omgeving waarin alles gezegd mag worden en iedereen gelijk aan het woord komt.
De groep wordt gevormd door Kunstpodium T om de deelnemers bij elkaar te “matchen”, waardoor zij het onderste uit de kan kunnen halen. Hoe diverser de groep, hoe beter: Denkbeelden die wringen, media die tegenovergesteld aan elkaar zijn en meningen die schuren worden juist toegejuicht. Dit houdt in dat de groep kan bestaan uit traditionele, figuratieve schilders, maar ook kunstenaars die uitsluitend hun werk op internet tonen. Door deze spanningen in de deelnemers en hun werkwijzen, meningen of ervaring, worden de grenzen van elkaars denken continu verlegd en krijgen de kunstenaars ook dingen te horen die buiten hun comfort zone of kennis liggen. Hierdoor wordt een zo breed mogelijk spectrum van hoe het werk geïnterpreteerd kan worden bereikt en kan de kunstenaar dit in zijn of haar praktijk weer toepassen.

Na afloop van de sessies schrijft elke kunstenaar een kort stuk waarin hij of zij beschrijft wat hij heeft geleerd van het gesprek. Deze stukjes zijn hieronder te lezen. Ook zijn hier foto’s van hun besproken werk te zien.

Kunstpodium T herkent en ondersteunt kunsttalent met kennisuitwisseling en experiment.

Contactgegevens
contact@kunstpodium-t.com
communicatie@kunstpodium-t.com

06 – 39 82 56 49
Telefonisch bereikbaar
op werkdagen van 9-18h

Post- en bezoekadres:
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg